Esquisse Villa O4

quick sketch of a Villa / Esquisse rapide d'un concept de villa.